Overslaan en naar de inhoud gaan

Over ons

Het Landelijk Werkgeversservicepunt Gemeenten (Landelijk WSP Gemeenten) ondersteunt landelijke werkgevers en arbeidsmarktregio’s door ze met elkaar in contact te brengen en een set regio-overstijgende afspraken te ontwerpen om mensen uit de doelgroepen van de Participatiewet en Wet Banenafspraak duurzaam en betaald aan de slag te helpen.

Ons doel is inclusief ondernemen toegankelijker en gemakkelijker maken op nationaal niveau.

Voor werkgevers die in meerdere arbeidsmarktregio’s actief zijn is het lastig om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen omdat de uitvoering en regelingen per regio en gemeenten kunnen verschillen.

Het Landelijk WSP Gemeenten creëert één set met afspraken zodat landelijke werkgevers met gemak mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst kunnen nemen. Deze set uniforme afspraken wordt gemaakt met de werkgevers en de publieke partijen in de arbeidsmarktregio’s (WSP’s, UWV, gemeenten en SW-bedrijven).

Het Landelijk WSP Gemeenten draagt bij aan een inclusieve arbeidsmarkt door:

  • Meer mogelijkheden te scheppen om werkzoekenden aan een baan te helpen

  • Landelijk opererende werkgevers te ondersteunen bij het vervullen van hun vacatures in het kader van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak

  • Arbeidsmarktregio’s te ondersteunen bij het optimaliseren van hun werkgeversdienstverlening.

Meerwaarde creëren voor alle betrokkenen

Het doel is steeds een aanpak te ontwikkelen die rekening houdt met de belangen en wensen van werkgevers én met de mogelijkheden en voorkeuren van arbeidsmarktregio’s.

Daarbij ontstaat meerwaarde voor alle betrokkenen: werkgevers kunnen beter invulling geven aan hun inclusief HR-beleid, regio’s kunnen hun kandidaten bemiddelen naar werk en kandidaten hebben kans op duurzaam en betaald werk.

Contactpersonen

Bij het Landelijk WSP Gemeenten werken een coördinator, vijf adviseurs en een marketing- en communicatieadviseur. Elke adviseur heeft een aantal branches in portefeuille.

De adviseurs kennen de bestaande werkgeversinstrumenten en leggen verbinding met alle arbeidsmarktregio’s. Door te stimuleren, faciliteren en te organiseren dragen ze bij aan het samenbrengen van vraag en aanbod in het kader van de Participatiewet en de Wet Banenafspraak.

De drijfveer is altijd het realiseren van een inclusieve arbeidsmarkt. Dit doen we, waar mogelijk, samen met de adviseurs van het Landelijk Werkgeversservicepunt van UWV.

Wat anderen over onze dienstverlening zeggen:

Het Landelijk WSP Gemeenten heeft een bijdrage geleverd aan de verbinding tussen de verschillende arbeidsmarktregio's en Albert Heijn op het thema arbeidsparticipatie. Hierbij weet het Landelijk WSP Gemeenten goed de behoefte van beiden partijen in beeld te brengen via één aanspreekpunt.’

Manager Inclusie - Albert Heijn