Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze werkwijze

Tijdens het vormgeven van een arrangement schakelen we voortdurend tussen uw wensen als werkgever en de mogelijkheden van de arbeidsmarktregio's. Op deze manier ontwerpen we een proces dat u landelijk en haalbaar maatwerk biedt.

De samenwerking van het Landelijk WSP Gemeenten

Stap 1: behoefte vanuit arbeidsmarktregio of werkgever

Landelijke werkgevers komen op allerlei manieren met ons in contact. Soms komt de vraag direct uit de werkgever, soms komt de vraag via een arbeidsmarktregio omdat ze kansen zien om een landelijke werkgever bij meer arbeidsmarktregio’s onder te brengen en soms komt een werkgever bij ons terecht via onze collega’s van het Landelijk WSP UWV. Er is dan een behoefte om de samenwerking tussen de werkgever en de verschillende arbeidsmarktregio's waar de werkgever actief is efficiënter en eenduidiger in te richten. Uit verkennende gesprekken zal blijken of de dienstverlening van het Landelijk WSP Gemeenten hier een bijdrage aan kan leveren.

Stap 2: afstemming zoeken tussen de werkgever en de betrokken arbeidsmarktregio’s

We gaan in gesprek met de werkgever en de betrokken arbeidsmarktregio’s om te onderzoeken wat de wensen en eisen zijn. In de gesprekken kijken we, indien er tegengestelde verwachtingen zijn, hoe we deze verwachtingen bij kunnen stellen en of het daarmee mogelijk is om tot één set aan afspraken te komen. We hebben nauw contact met onze collega’s van het Landelijk WSP UWV, zodat ook de doelgroepen van het UWV meegenomen kunnen worden in de afspraken.

Stap 3: voorstel arrangement

Als de wensen en eisen van beide kanten, zowel vanuit de werkgever als de arbeidsmarktregio’s, duidelijk zijn, stellen we een arrangement op. Dit is een set afspraken over het werven en selecteren en de bijbehorende regelingen. Arrangementen beslaan ieder belangrijk thema, zoals de sollicitatieprocedure, om welke banen het gaat en onder welke randvoorwaarden een match gemaakt kan worden. Het doel is om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om de passende kandidaat te vinden voor de juiste plek.

Stap 4: ondertekenen van arrangement en uitvoering

Na de feestelijke ondertekening van het arrangement zetten wij ons in voor een goede uitvoering. Dit betekent dat we regelmatig contact hebben met de werkgever en met de uitvoerende arbeidsmarktregio’s. We bewaken een zorgvuldige uitvoering. We stemmen ook opnieuw af met de werkgever en de arbeidsmarktregio’s of alles naar wens verloopt.

Wij werken samen met: