Overslaan en naar de inhoud gaan

Kennisbank

Vind hier kennis omtrent wet- en regelgeving die van toepassing is als het gaat om inclusief ondernemen. Daarnaast worden er regelmatig kennisartikelen gedeeld voortkomend uit bijvoorbeeld workshops, kennissessies of andere bijeenkomsten.

Magazine Inclusief

Met trots presenteren wij het Magazine Inclusief. In dit magazine vertellen verschillende werkgevers hoe zij inclusief ondernemen inrichten. Dit zijn zowel regionale als landelijke werkgevers. Daarnaast vertellen verschillende publieke partijen en samenwerkingsnetwerken over inclusief ondernemen. We hebben met veel plezier in samenwerking met het WSP Midden-Gelderland en het WSP Rivierenland gewerkt aan deze lustrumeditie van het magazine en zijn trots op het resultaat! Er zijn dus twee verschillende magazines uitgegeven, met een gelijk landelijk deel. Download één of beide magazines via onderstaand formulier. 

Wet Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (nov 2023)

De taken van gemeenten en UWV met betrekking tot de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden staan beschreven in de Wet SUWI. In november 2023 verscheen er een nieuwe versie.

Wet Banenafspraak

In het sociaal akkoord in 2013 hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken dat ze banen gaan creëren bij reguliere werkgevers voor mensen met een arbeidsbeperking.

Quotum arbeidsbeperkten

Het tweede deel van de banenafspraak bestaat uit het sociaal akkoord en de quotumregeling. De quotumregeling kan ingaan als het aantal banen van de banenafspraak niet wordt gehaald. 

Een arbeidsmarkt voor iedereen

Met het Manifest Gelijke Kansen wil het AWVN een beweging in gang zetten. Een beweging die ertoe leidt dat álle werkgevers zorgen voor gelijke kansen op de werkvloer. In dit manifest wordt toegelicht waar je als werkgever aan moet denken, en vooral waarom iederéén daar uiteindelijk van profiteert. Want wist je dat diverse en inclusieve

bedrijven beter presteren en betere beslissingen nemen? Dat het niet alleen gaat om de instroom, maar ook de doorstroom naar hogere functies? Dat de wil om inclusiever te ondernemen er vaak wel is, maar werkgevers het nog niet altijd lukt dit in de praktijk toch vaak niet lukt? 

Lees nog veel meer over de voordelen van een inclusieve organisatie in het Manifest Gelijke Kansen!

Whitepaper 'Inclusief personeelsbeleid, zo doe je dat!'

Deze whitepaper beantwoordt vragen omtrent het opstellen van een inclusief personeelsbeleid vanuit het perspectief van landelijke en bovenregionale werkgevers. Zij hebben een extra uitdaging, omdat veel initiatieven en werkgeversdienstverlening rond inclusiviteit lokaal en regionaal georganiseerd zijn. Drie landelijke werkgevers vertellen hoe ze inclusiviteit zelf op landelijke schaal hebben vormgegeven en wat anderen daarvan kunnen leren.

Participatiewet

Het doel van de Participatiewet is meer banen voor meer mensen creëren, ook voor mensen met een ziekte of arbeidsbeperking. Zo helpen de overheid en het bedrijfsleven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan vinden.  

De 5 basisprincipes voor jouw inclusieve vacaturetekst

Wil jij als werkgever aan de slag met sociaal ondernemen? Sociaal ondernemen begint al vroeg in het wervingsproces: namelijk bij het schrijven van de vacatureteksten. Vacatureteksten blijken, zonder extra zorg en aandacht, in de praktijk vaak niet inclusief te zijn. Dat wil je voorkomen, zeker in de huidige krapte op de arbeidsmarkt. Maar hoe schrijf je een inclusieve vacaturetekst? Waar let je op? En hoe laat je zien dat je als werkgever inclusiviteit belangrijk vindt? Antwoorden op deze vragen lees je in onderstaand document.

Open Hiring, wat is dat?

Bij Open Hiring is het niet de werkgever die de ideale werknemer selecteert, maar de werkzoekende die een werkgever uitzoekt. Deze manier van personeelswerving, geintroduceerd in Nederland door Start Foundation, is een relatief nieuw fenomeen in Nederland. Zeker nu, in tijden van krapte op de arbeidsmarkt, blijkt deze methode een goed aanvullend instrument om personeel te werven. Hoe gaat Open Hiring in z’n werk en wat zijn de eerste ervaringen? 

Wet SUWI

De taken van gemeenten en UWV met betrekking tot de dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden staan beschreven in de Wet SUWI.

Wat anderen over onze dienstverlening zeggen:

'Het Landelijk WSP is verbindend, doeltreffend en gemakkelijk.

Vanuit de raden hebben we regionale inspiratiesessies georganiseerd, samen met de betreffende werkgeversservicepunten om de schoolbesturen kennis te laten met de accountmanagers. In regio’s waar de raden nog geen contact hadden met het werkgeversservicepunt, werd de verbinding via het Landelijk WSP gelegd. Dat is iedere keer soepel verlopen. Contactpersonen werden snel gevonden en ingelicht. Een zeer prettige samenwerking met als resultaat een groot aantal nieuwe verbindingen tussen schoolbesturen en het werkgeversservicepunt.'

Projectmedewerker - VO-raad