Overslaan en naar de inhoud gaan

Onze dienstverlening

Het Landelijk WerkgeversServicepunt Gemeenten (Landelijk WSP Gemeenten) ondersteunt landelijke werkgevers en arbeidsmarktregio’s door ze met elkaar in contact te brengen. We brengen alle regionale afspraken in kaart en creëren een set afspraken die landelijk hanteerbaar is. Dit leggen we vast in een arrangement. Het doel is steeds een aanpak te ontwikkelen die rekening houdt met de belangen en wensen van werkgevers én met de mogelijkheden en voorkeuren van arbeidsmarktregio’s. Ook adviseert het Landelijk WSP Gemeenten werkgevers over de arbeidsmarkt en wet- en regelgeving. 

Wat je van het Landelijk WSP Gemeenten kan verwachten

Het Landelijk WSP Gemeenten ondersteunt landelijk opererende werkgevers bij het vergroten van het draagvlak voor inclusief HR-beleid. Dit doen we via een samenwerking met de arbeidsmarktregio's en onze collega’s van het Landelijk WSP UWV. De arbeidsmarktregio's ondersteunen we bij het optimaliseren van hun werkgeversdienstverlening. De kandidaten voor de te vullen vacatures van werkgevers zijn werkzoekenden die vallen onder de Participatiewet en de Wet Banenafspraak.

Ondersteuning van werkgevers

Het Landelijk WSP Gemeenten richt zich met name op werkgevers waar al draagvlak is voor inclusief HR-beleid. Ook werkgevers waarbij dit draagvlak nog niet zo groot is, kunnen wij ondersteunen. Om als werkgever in aanmerking te komen voor de dienstverlening van het Landelijk WSP Gemeenten moet u in minimaal vier arbeidsmarktregio's actief zijn. Daarnaast biedt u duurzame, betaalde banen aan kandidaten die onder de doelgroepen van de Participatiewet vallen. Het Landelijk WSP Gemeenten ondersteunt werkgevers op de volgende wijze:

  • Samenwerken met maar één landelijk aanspreekpunt; onze adviseur

  • Werkgevers in contact brengen met de juiste personen binnen de arbeidsmarktregio’s

  • Begeleiden bij het vormgeven, implementeren en evalueren van het arrangement

  • Adviseren over de arbeidsmarkt en wet- en regelgeving

  • Organiseren van kennisdelingssessies

Ondersteuning en samenwerking met arbeidsmarktregio's

Het Landelijk WSP Gemeenten ondersteunt de arbeidsmarktregio's bij het optimaliseren van hun werkgeversdienstverlening. Dit doen we op de volgende wijze:

  • De arbeidsmarktregio's in contact brengen met landelijke werkgevers

  • Begeleiding bieden bij het implementeren en het beheren van arrangementen

  • Het organiseren van interessante events

De verbinding tussen landelijke werkgevers en de arbeidsmarktregio's

Een goede samenwerking tussen de landelijke werkgever en de arbeidsmarktregio’s waarin deze werkgever operationeel is, is essentieel voor het snel vullen van nieuwe vacatures. Het Landelijk WSP Gemeenten heeft goed contact met de regionale WSP’s en onze collega’s van het Landelijk WSP UWV. In de route naar een arrangement dragen wij zorg voor de goede landing van een werkgever binnen het regionale WSP. Door ons regelmatige contact met de regionale WSP’s en de collega’s van het Landelijk WSP UWV bewaken wij de verbinding tussen de landelijke werkgevers en de arbeidsmarktregio’s.

Het afsluiten en beheren van arrangementen

Een arrangement is een set van afspraken over het werven en selecteren en de bijbehorende regelingen. Arrangementen beslaan ieder belangrijk thema, zoals de sollicitatieprocedure, om welke banen het gaat en onder welke randvoorwaarden een match gemaakt kan worden. Het doel is om het zo gemakkelijk mogelijk te maken om de passende kandidaat te vinden voor de juiste plek. Daarbij kijken we vooral naar wat kan. Voordelen van arrangementen zijn:

1. Een arrangement biedt werkafspraken die in elke regio hetzelfde zijn. Dit vergemakkelijkt de werving, en zeker ook de administratieve afhandeling ervan.

2. Een arrangement biedt helderheid en overzicht. Het is een soort handleiding en stappenplan. We hebben van te voren vastgelegd wie met wie schakelt en welke mogelijkheden er zijn.

Het ondersteunen van werkgevers bij het vergroten van het draagvlak voor inclusief HR-beleid

Dat inclusief ondernemen niet vanzelf gaat, begrijpen wij maar al te goed. Daarom helpen we werkgevers graag op weg. We staan altijd paraat om met landelijke werkgevers mee te denken en ze te adviseren over de wijze waarop zij de stap naar inclusief ondernemen kunnen zetten. Daarnaast inspireren we werkgevers graag op veel verschillende manieren. Zo posten we maandelijks een blog met interessante informatie over inclusief ondernemen, delen we succesverhalen om inspiratie uit te halen, publiceren we whitepapers en zijn we regelmatig aanwezig op evenementen. 

Wat anderen over onze dienstverlening zeggen:

‘Het Landelijk WSP Gemeenten heeft ons geholpen door het delen van haar deskundigheid, maar ook door vooral te kijken naar wat er wél mogelijk is en hoe zij ons daarbij kunnen ondersteunen.’

Primark

Wij werken samen met: