Overslaan en naar de inhoud gaan

Samenwerking BKN: een mooi voorbeeld waar inclusiviteit en circulariteit samenkomen

We zijn trots op de bijzondere samenwerking tussen Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN), UWV en Landelijk WSP Gemeenten. Op 5 februari 2024 werd deze samenwerking vastgelegd met het tekenen van het arrangement door Brigitte Jansen (manager Landelijk WSP Gemeenten), Judith Duveen (algemeen directeur UWV Werkbedrijf) en Rachel Heijne (directeur BKN) bij De Boem Kringloopwinkel in Amstelveen. Een mooie samenwerking die bijdraagt aan een samenleving waarin iedereen mee kan doen.

BKN staat open voor alle werkzoekenden

De Branchevereniging Kringloop Nederland (BKN) vertegenwoordigt 65 kringlooporganisaties met ongeveer 250 winkels. Leden van BKN bieden hiermee waardevol werk aan ruim 17.000 mensen. Een derde van de medewerkers valt onder de Sociale Werkvoorziening, participatiewet of heeft een stage- of werkervaringsplek. Daarnaast bieden BKN-leden een plek aan mensen met psychische kwetsbaarheid, met een taakstraf of die met hulp van reclassering hun weg in de samenleving proberen te vinden. Ook wordt er werk geboden aan asielzoekers en statushouders en nog tal van andere mensen.

BKN staat open voor alle herbruikbare materialen

Vanuit het ministerie van Infrastructuur en Werkgelegenheid (I&W) wordt ingezet op een landelijk dekkend netwerk van Circulaire Ambachtscentra (CA). Een circulair ambachtscentrum is een locatie of een netwerk waarbij partijen samenwerken aan het verminderen van afvalstromen en het realiseren van hoogwaardig product- en materiaalhergebruik. Daarbij worden de functies van een milieustraat, kringloopwinkel en reparatiewerkplaats gecombineerd, waardoor spullen en materialen langer in gebruik blijven en onnodig storten en verbranden wordt voorkomen.

De kringloopbranche speelt een belangrijkere rol in de transitie naar een circulaire economie en zijn een onmisbare schakel in de Circulaire Ambachtscentra. Circulaire ambachtscentra zijn een plek waar producthergebruik hoog in het vaandel staat. Waar onnodig weggooien van materialen en grondstoffen wordt voorkomen en waar spullen en materialen een tweede leven krijgen.

Wat levert de samenwerking tussen BKN, UWV en Landelijk WSP Gemeenten op?

BKN, UWV en Landelijk WSP Gemeenten willen zich samen met 12 arbeidsmarktregio’s inzetten voor het realiseren van betaalde arbeidsplaatsen, leerwerktrajecten en re-integratie trajecten voor werkzoekenden. Dit vraagt om innovatieve, circulaire en digitale competentieontwikkeling van de kringloopmedewerker én van waardering van al deze competenties in bijvoorbeeld de vorm van certificaten. Waardering en erkenning helpt om de volgende stap op de arbeidsmarkt te zetten.

In welke arbeidsmarktregio's werken we samen?

 • Gooi en Vechtstreek
 • Rijk van Nijmegen
 • Midden-Holland
 • Midden-Utrecht
 • Midden-Brabant
 • Drenthe
 • Foodvalley
 • Holland-Rijnland
 • Groningen
 • Midden-Gelderland
 • Twente
 • Midden-Limburg